Årets folkhälsoinsats 2020

Nu är det dags att nominera kandidater till Region Jämtland Härjedalens pris Årets folkhälsoinsats.

Utmärkelsen tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar eller offentliga verksamheter med koppling till länet som på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan. Det innebär att den du vill nominera har bidragit till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt ökat den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället. Insatserna ska i första hand ha genomförts under år 2019.

Förslag eller ansökan ska vara inlämnade senast den 29 februari. Du kan söka stipendiet för egen del eller nominera någon annan. Antingen via webbformulär eller genom e-post till region@regionjh.se ange i så fall diarienummer RS/756/2019 i ärendemeningen.

Du kan också skicka din nominering till Regionstyrelsen, Box 654, 831 27 Östersund. Märk kuvertet med Diarienummer RS/756/2019

Prissumman är 10 000 kronor och kan delas ut till en enskild eller delas mellan flera pristagare.

Stadgar för Region Jämtland Härjedalens folkhälsopris.PDF