Ansökan årets folhälsoinsats 2020

Ansökan ska vara Regionen tillhanda senast den 29 februari.
Ansökan som ej inkommit till ovan nämnda dag behandlas ej.
Inkomna ansökningar bereds av Regionstyrelsen.

Jag ansöker om stipendiet Årets Folkhälsoinsats 2020:
Jag ansöker om stipendiet Årets Folkhälsoinsats 2020:

Ev. organisation/sammanslutning/offentlig verksamhet etc.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214