Nominera någon till Årets Folkhälsoinsats 2020

Förslaget ska vara Region Jämtland Härjedalen tillhanda senast den 29 februari. Förslag som ej inkommit till ovan nämnda dag behandlas ej. Inkomna förslag bereds av Regionstyrelsen.


För- och efternamn/organisation/sammanslutning/offentlig verksamhet etc.

KONTAKTUPPGIFTER
Om Region Jämtland Härjedalen behöver kontakta mig som lämnat förslaget är mina kontaktuppgifter:
KONTAKTUPPGIFTER
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214