Nomineringen är stängd

106 nomineringar har kommit in och en vinnare kommer att belönas med 10000 kr i juni 2021.

Region Jämtland Härjedalens pris Årets folkhälsoinsats.

Utmärkelsen tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar eller offentliga verksamheter med koppling till länet som på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan. Vinnaren har bidragit till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt ökat den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.