Coronaviruset och covid-19 – för dig som vill veta mer

Här hittar du information som riktar sig till invånare.

Har du symtom som liknar förkylning eller influensa? I så fall ska du inte gå in i någon av våra lokaler utan istället ringa 1177. Då får du mer information om hur du ska söka vård.

Har du allmänna frågor så kan du istället ringa telefonnummer 113 13.

Men sök i första hand information på nätet, tack!

Om du inte pratar svenska kan du få hjälp av tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller annan personal i vården eller tandvården. Du kan också få samma tolkstöd när du ringer till 1177. Tala om vilket språk du vill prata, så försöker personalen boka en tolk som kan delta i samtalet.

Om läget i Region Jämtland Härjedalen

Information om hur Region Jämtland Härjedalen jobbar utifrån coronaviruset och covid-19, och vad som gäller här, publiceras dels här på regionjh.se, dels på 1177.se/jamtland-harjedalen och även på Region Jämtland Härjedalens facebook-sida.

Var också uppmärksam på information på eventuella affischer vid dörrar på hälsocentraler och mottagningar, eller i väntrum – och även på vad som sägs i telefonsvar när du ringer till vårdverksamheter.

Skärpta råd – alla har skyldighet att förhindra smittspridning

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Mer om vad det innebär finns på krisinformation.se

Information på nätet

Leta gärna i första hand på nätet för hitta fakta och få svar på dina frågor. Då bidrar du till att minska belastningen på telefon både hos 1177 och 113 13, och hjälper de som verkligen behöver komma fram att kunna göra det.

Aktuell information om coronaviruset, covid-19 och vilka rekommendationer som myndigheterna ger finns på:

Var källkritisk om du hittar information på andra ställen. Fundera på vem som är avsändare, och om det är bekräftad och trovärdig information som sprids.

Provtagning för covid-19

Det finns två olika prov vid covid-19. Det ena visar om man har en pågående infektion. Det andra visar om man har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar. På 1177.se kan du läsa om provtagning i allmänhet och även om vad som gäller i just Jämtland Härjedalen:

Kostnadsfri provtagning

Det är kostnadsfritt att ta PCR-provet som visar om du har pågående covid-19. Antikroppsprov i regionens regi är också gratis. Mer om kostnad för covid-19-vård i allmänhet finns att läsa på 1177.se, på sidan Patientavgifter i Jämtland Härjedalen.

Antikroppsprover

Region Jämtland Härjedalen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller provtagning för antikroppar.

Region Jämtland Härjedalen erbjuder antikroppstester för dig som är 16 år eller äldre, och bor i eller besöker Jämtland Härjedalen. Du ska tidigare ha haft symtom som kan stämma med covid-19, men ha varit frisk sedan minst 14 dagar när du tar testet.

Företaget Vaccina utför provtagnigen på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen. Du som invånare betalar inte något för provtagningen hos Vaccina.

Läs mer på 1177.se: Antikroppsprov i Jämtland Härjedalen

Vänligen ring inte till 1177 eller hälsocentralerna i Region Jämtland Härjedalen för frågor om tidsbokning och provsvar när det gäller antikroppsproverna.

Vaccinering mot covid-19

Den 27 december inleddes vaccinering mot covid-19 i Region Jämtland Härjedalen i liten skala på särskilda boenden.

Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. Det går alltså inte att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering nu. Varken för allmänheten eller för personer i riskgrupper eller på andra särskilda boenden. Alla invånare i Jämtlands län kommer att få veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske, men vi kan inte ge någon detaljerad information i dagsläget eftersom det är oklart när och hur mycket vaccin som finns tillgängligt. Information kommer att ske via annonser i dagspress, regionens hemsida och via 1177.se.

För det vaccin vi använder i nuläget behövs två doser som ska tas med ca tre veckors mellanrum och det tar ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har bildat de antikroppar som ger skydd mot sjukdomen. Därför är det viktigt att fortsätta följa rekommendationerna även framöver.

Läs mer om vaccin mot covid-19 på:

Statistik kopplat till corona

Informationen om antal smittade per kommun presenteras via en särskild sida för statistik, som uppdateras på onsdagar och omfattar statistik till och med. måndag samma vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome och Edge.

Enklare statistik finns i de lägesrapporter som skickas till medier, samt publiceras på Regionens pressida (se länk längst upp till höger i sidhuvudet).

Restriktioner för besök i vården

På grund av nuläget gäller restriktioner för besök i Region Jämtland Härjedalens alla lokaler. Här kan du läsa vad som gäller för dig som är patient, medföljande till en patient eller vill besöka en inneliggande patient:

Särskilda regler för sjukresor

För att bidra till att minska risken för spridning av coronaviruset har vi infört tillfälliga förändringar vid sjukresor:

Vårdgaranti

Vårdgarantin gäller även nu under coronapandemin. Den anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården, och även hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver. Läs mer här.

Hur har företagen påverkats av Corona?

På sidan regionjh.se/coronaforforetag kan du se sammanställningar av hur företagen har påverkats av Corona. Detta utifrån ett utskick till en stor del av företagen i såväl Jämtland Härjedalen som till stora delar av övriga landet.

Har du frågor om intyg och smittbärarpenning?

Vården i Region Jämtland Härjedalen kan tyvärr inte hjälpa till med särskilda intyg för att avboka resor eller andra aktiviteter till följd av rådande situation kring covid-19. Vi kan inte heller ge dig intyg på att du är frisk.

Har du frågor om smittbärarpenning så finns mer information på följande sidor:

Information på andra språk än svenska

Här finns information på ett antal olika språk om coronaviruset och hur man skyddar sig och andra mot smitta:

Undvik smitta och minska spridningen

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik kontakt med sjuka människor.
  • Gör inga besök på äldreboenden eller sjukhus som absolut inte kan undvikas. Det gäller även om du själv är frisk.
  • Känner du dig sjuk med snuva, hosta eller feber – stanna hemma, även vid lindriga symtom.
  • Om du har varit sjuk så måste du normalt sett ha varit fri från symtom i 48 timmar innan du går tillbaka till jobbet. Men om du har varit sjukskriven i minst åtta dagar och i minst 48 timmar enbart har haft hosta kvar som symtom, och känner dig pigg i övrig, så kan du gå tillbaka till jobbet.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Och tänk på att tvätta händerna!