Samlad information för dig som är företagare

Aktuella företagsstöd

Här hittar du information om Region Jämtland Härjedalens olika erbjudanden om företagsstöd. Tag kontakt med våra handläggare vid frågor. Ansökan om stöd görs via www.minansokan.se

Till företagsstöden

Verksamt.se

verksamt.se hittar du nationell och regional information som är riktad till dig samt de myndigheter och offentliga aktörer som ansvarar för stödpaketen.

Frågor och svar

Här samlar vi Coronarelaterade frågor och svar (FAQ) för företagare i Jämtland Härjedalen.

Hur har företagen påverkats av Corona?

På sidan regionjh.se/coronaforforetag kan du se sammanställningar av hur företagen har påverkats av Corona. Detta utifrån ett utskick till en stor del av företagen i såväl Jämtland Härjedalen som till stora delar av övriga landet.

Företagens påverkan av Covid- 19 på kommunal nivå i Jämtlands län.

Näringslivssupporten är nu stängd

Region Jämtland Härjedalen har under våren, sommaren och den tidiga hösten 2020 hadft en näringslivssupport för att stötta företagare i länet med anledning av corona/covid-19. Denna näringslivssupport är nu stängd tills vidare.