Hej Företagare!
Vi hjälper dig med support och expertråd.

Är du företagare i region Jämtland Härjedalen och behöver stöd och råd i den pågående coronakrisen? Då ska du ta hjälp av oss på Näringslivssupporten! Här har Region Jämtland Härjedalen skapat en samlingspunkt för företagare i syfte att mildra effekten av krisen och bevara sysselsättningen.

Kostnadsfri rådgivning från expertkonsulter

Beroende på vilka frågor du står inför kan vi stötta dig och även vägleda dig vidare för att få expertråd av ett flertal engagerade konsulter med specialistkompetenser inom ledning, krishantering, affärsjuridik – obestånd och konkurs, ekonomi – redovisning och bokföring, HR (Human Resources) och försäkring.

Läs mer om projektet

Läs mer om våra kompetensområden

Läs mer om konsulterna

Så här går det till:

1: Kontakta Näringslivssupporten
Du som företagare kommer i kontakt med Näringslivssupporten genom att maila till naringslivssupport@regionjh.se så blir du kontaktad för vidare support

2: Vi tar reda på vilket stöd du behöver

3: Du får support och om det behövs även kontakt med en expert inom lämpligt område

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214