Kompetensområden

Försäkring

­Vilket försäkringsskydd behöver jag som företagare vid förändrade förutsättningar t ex minskad omsättning, lån, hyra och personligt ansvar.

Human Resource

Personalfrågor inom ex.vis lön, varsel, uppsägning, förtur och ev. avsteg, sjukfrånvaro, avveckling, omorganisation och vad som gäller samt vilka stöd som finns att söka eller använda sig av.

Ekonomi, redovisning och bokföring

Ekonomisk genomlysning utifrån ekonomiska problem som uppstått. Skatteinbetalningar (F-skatt) uppskov, finansieringsalternativ, personligt ansvar för skatter, anstånd med skatter, räntor och amorteringar.

Affärsjuridik, obestånd och konkurs

Innebörden och tillkämpande av kontrollbalansräkning, rekonstruktion, konkurs. T ex rådgivning om hur ingångna avtal ska hanteras, ex.vis hyresavtal.

Krishantering

Hur ska jag resonera inför svåra beslut samt hur hanterar man påverkan av stress och oro?

Hur hanteras och kommuniceras det med media?

Ledning

Vilken kunskap kommer att behövas för processen framöver och hur bör den användas. Hur hanteras beslutsprocessen?

Psykoterapijouren

Vill du prata med någon om coronas effekter för dig? I länet finns cirka 15 legitimerade psykoterapeuter redo att helt ideellt ta emot samtal från länsinnevånare.

Läs om våra externa rådgivare

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214