Bild av utrustning för att göra en poddsändning.

Podd om digitalisering i Region Jämtland Härjedalen

I podden Digitalisering i vården kan du lyssna på intressanta inslag om hur vår organisation jobbar med utvecklingen av digitala tjänster och ändrade arbetssätt. Förändringar som leder till minskade kötider, mindre avbokningar, effektivare arbetsflöden, större möjligheter till vård i hemmen och mycket mera.

Arbetet med införandet av nya digitala arbetssätt leds av Anna Granevärn och utförs av flera av våra medarbetare. Läs gärna mer om detta arbete i en tidigare artikel om digitalisering och effektiv vård: Hon tar fokus mot en digitaliserad och effektiv vård.

Lyssna på poddavsnitten genom att klicka på dem här nedanför.

Första avsnittet gjordes i slutet av 2020 – och nya avsnitt publiceras allt eftersom de har producerats.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se