Medicinska biblioteket byter plats till regionjh.se

Inom kort kommer denna hemsida flytta till regionens externa webb. När bytet sker kommer du automatiskt att skickas till de nya sidorna.
Allt innehåll är det samma men utseendet annorlunda.

I början kan det bli lite rörigt innan allt är på plats, kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se vid frågor så hjälper jag dig.

/Sofie Åberg, bibliotekarie

Kliniska kunskapsstöd

Kliniska kunskapsstöd syftar till att underlätta arbetet för vårdpersonal genom att besvara kliniska frågeställningar utifrån bästa tillgängliga bevis.

Evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandlingsriktlinjer, prevention och prognos. Innehållet presenteras som sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd.

Finns som app.

Klicka här för mer infomation om UpToDate.

En samlingsdatabas med medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult. Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling.
Under valet Browse kan du välja Clinical overviews där du kan söka på diagnos eller ämnesområde.

Finns som app.

Klicka här för mer information om ClinicalKey.

Elsevier Healthcare Hub: Vaccine Toolkit

Vårdhandboken

Innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela Sverige. Vårdhandboken innehåller förutom texter även filmer och bildspel samt flera hundra illustrationer och foton.

UpToDate och ClinicalKey baseras på den senaste internationella evidensen men i Region Jämtland Härjedalen gäller i första hand Vårdhandbokens rutiner vid, diagnos, beslut och behandling.

Internetmedicin.se

Webbtjänst för läkare och sjuksköterskor i den kliniska vardagen.

Internetodontologi

Kunskapsdatabas för tandvårdspersonal som erbjuder granskade och kontinuerligt uppdaterade faktablad – koncentrerade översikter för diagnostik, åtgärder och behandling av olika tillstånd.

Läkemedelsverket - behandlingsrekommendationer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är avsedda som kunskapsstöd och vägledning till hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen och riktar sig främst till hälso- och sjukvården och djursjukvården.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Regionernas gemensamma plattform för att bland annat utveckla, lagra och sprida kunskap. Använd sökfunktionen eller navigera till innehållet via ämnesområde eller listan A till Ö. Du kan också välja region för att se lokala tillägg.

Praktisk medicin

Ett kunskapsstöd som beskriver de ca 1000 vanligaste åkommorna utifrån läkarens perspektiv. Materialet på sidan är insamlat under decennier och ett stort antal läkare bidrar till att texten hålls uppdaterad.

Rikshandboken i barnhälsovård

Ett metod- och kunskapsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården.

Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)