Medicinska biblioteket byter plats till regionjh.se

Inom kort kommer denna hemsida flytta till regionens externa webb. När bytet sker kommer du automatiskt att skickas till de nya sidorna.
Allt innehåll är det samma men utseendet annorlunda.

I början kan det bli lite rörigt innan allt är på plats, kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se vid frågor så hjälper jag dig.

/Sofie Åberg, bibliotekarie

ClinicalKey är en samlingsdatabas med medicinska e-tidskrifter, forskningsartiklar, e-böcker, bilder, filmer, läkemedelnsinformation och evidenssammanfattningar från First Consult.
Den fungerar även som ett kunskapsstöd i diagnos och behandling via Clinical overviews.

Klicka här för att komma till ClinicalKey

Om du sitter på regionens interna nätverk kan du använda länken via Medicinska bibliotekets hemsida för att nå resurser som ingår i bibliotekets prenumeration, bland annat över 600 medicinska e-tidskrifter.

ClinicalKey finns som app och för att kunna använda appen måste du registrera ett ClinicalKey-konto och aktivera Remote Access.

ClinicalKey baseras på den senaste internationella evidensen men i Region Jämtland Härjedalen gäller i första hand Vårdhandbokens rutiner vid, diagnos, beslut och behandling.

Inspelad föreläsning om ClinicalKey - titta när DU har tid.

Via den här länken kan du titta på en föreläsning som går igenom databasen som kliniskt kunskapsstöd.

Lösenord Qb=LP1D8

Ca 30 minuter.

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)