Medicinska biblioteket byter plats till regionjh.se

Inom kort kommer denna hemsida flytta till regionens externa webb. När bytet sker kommer du automatiskt att skickas till de nya sidorna.
Allt innehåll är det samma men utseendet annorlunda.

I början kan det bli lite rörigt innan allt är på plats, kontakta medicinskabiblioteket@regionjh.se vid frågor så hjälper jag dig.

/Sofie Åberg, bibliotekarie

UpToDate är ett evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandlingsriktlinjer, prevention och prognos.

Klicka här för att komma till UpToDate

Innehållet presenteras som sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd. UpToDate innehåller även läkemedelsinformation och läkemedelsinteraktioner, kalkylatorer och bildmaterial. Allt material är sammanställt och skrivet av verksamma läkare från hela världen.

UpToDate är ett verktyg för dig i ditt kliniska arbete och används av vårdpersonal över hela världen.

Länkar till mer information om hur du använder UpToDate:

UpToDate är även tillgängligt utanför regionens nätverk genom att du skapar ett konto som du sedan kan logga in på, oavsett vilket nät du använder. Även om du bara använder UpToDate inom regionens nät finns många fördelar med att skapa ett eget konto eftersom du bland annat kan bokmärka sidor som du sedan snabbt kommer åt när du behöver informationen. Du behöver inte söka efter samma sak gång på gång!

Skapa ett konto och kom igång med appen - klicka här för manual. Pdf, 8 MB.

UpToDate baseras på den senaste internationella evidensen men i Region Jämtland Härjedalen gäller i första hand Vårdhandbokens rutiner vid, diagnos, beslut och behandling.

1

(OBS! Endast för bibliotekspersonal)