Kommunikationsstöd

Rätt hanterat kan kommunikation vara ett kraftfullt verktyg för att nå interna såväl som externa mål. Hos oss på kommunikationsavdelningen finns kompetens inom flera olika områden som t.ex kommunikationsstrateger, kommunikatörer, journalister, grafiska formgivare och webbutvecklare. Vårt uppdrag är att sköta det dagliga kommunikationsarbetet i organisationen och vi finns även tillgängliga för rådgivning och stöd vid särskilda kommunikationsinsatser.

Att tänka på för effektiv kommunikation

För att få bästa möjliga effekt av en kommunikationsinsats krävs ett förarbete. Oavsett om du tar hjälp av kommunikationsavdelningen eller en extern leverantör så är det bra om du innan din första kontakt har funderat kring målet för kommunikationsinsatsen och vem du vill nå. Ett vanligt misstag är att först bestämma kanal/insats ("Vi behöver en trycksak..") och därefter tänka in målgruppen ("..för att informera länets ungdomar om vår verksamhet"). Effektiv kommunikation kräver att du gör tvärtom; tänk in din målgrupp och deras behov, vad du vill uppnå först - välj utifrån målgrupp och mål sedan strategi och kanal/insats.

Vad är syftet med kommunkationen?

Vad vill du uppnå med med kommunikationen? Handlar det om att informera, påverka eller kanske om att få besökare att komma till ett event? Formulera gärna vad du eller din verksamhet har för mål med kommunikationen, då blir det enklare för oss att få en bra gemensam ingång redan från start.

Vilken är din målgrupp?

För att kunna välja rätt kanal och budskap är det viktigt att du har tänkt igenom vem du ska nå med din kommunikation. Hur gamla är de? Hur ser deras medieanvändning ut? Vart finns dom rent geografiskt? Vilka behov möter du med din kommunikation? Genom att avgränsa och vara medveten om din målgrupp blir det enklare att vara relevant för de du önskar nå. Ju mer du vet om din tänkta målgrupp, desto större är sannolikheten att du lyckas nå din målgrupp där dom befinner sig.

Vad kostar det?

Kommunikationsavdelningen har ingen egen budget, det innebär att det är den egna verksamheten eller projektet som behöver kunna ta kostnaden eventuell produktion. Du bör därför avsätta en budget för din kommunikation. Kommunikationsavdelningen kan hjälpa dig att göra en uppskattning över vad olika typer av produktioner och insatser kostar.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214