Annonsering

Annonsmarknaden genomgår just nu en kraftig förändring. Många massmedier kämpar för att göra sig relevanta i ett alltmer digitaliserat medieklimat. Tiden då fysiska tidningsannonser ansågs som ett effektivt sätt att nå ut med ett budskap är förbi. Även om det ibland kan finnas tillfällen då annonsering i fysiska tidningar eller en mix av digitalt och analogt är rätt väg att gå, så sker alltmer annonsering idag via digitala plattformar.

Digital vs analog annonsering

I valet mellan digital respektive analog annonsering är det viktigt att vara medveten om skillnaderna dem emellan:

  • UPPFÖLJNING: Resultatet för en fysisk annons i en tidning kan vara svårt att följa upp och du får även begränsad kunskap om vilka och hur många som nåtts av annonsen. Annonsering i digitala kanaler så som Facebook och Google AdWords kan ge dig detaljerad data över hur många och vilka som klickar, när de klickar och var de befinner sig. En rekomenderad strategi vid digital annonsering är att utforma flera olika annonser med olika budskap och uttryck för att samla kunskap om vad som fungerar bäst för din valda målgrupp. Informationen kan rätt använd sedan hjälpa dig att effektivisera fortsatt annonsering.
  • MÅLGRUPPER: Vid analog tidningsannonsering utgörs din målgrupp av tidningens upptagningsområde och läsare. En tidnings målgrupp kan vara nischad (ex: fackpress) men ofta är den ganska generell (ex: nyhetsmedia). Vid digital annonsering med hjälp av exempelvis Google AdWords kan du styra vad som ska trigga en visning av din annons. Ska du annonsera för att få fler att nyttja regionens klimatrådgivare så vill du kanske synas när någon googlar "välja solcellspanel". De digitala annonsplattformarna ger också möjligheten att hyperrikta annonseringen, dvs att välja en extremt specificerad målgrupp och enbart rikta annonseringen till dessa.
  • PRISER: Vid analog tidningsannonsering betalar du oftast ett fast pris kopplat till storlek på den tryckta annonsen och var i tidningen den ska synas. Vid digital annonsering bestämmer du själv budgeten för din kampanj och betalar därefter genom ett auktionsförfarande mellan andra annonsörer per klick fram tills dess att din budget är slut.

Kommunikationsavdelningen har upphandlade leverantörer som kan hjälpa till att lägga upp digitala kampanjer. Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede ifall ni funderar på att annonsera, då kan vi tillsammans resonera kring vilken annonsplattform som är mest effektiv utifrån syfte och målgrupp.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214