Bilder

Bilder är överlägsna då du vill kommunicera en känsla, en stämning eller behöver föklara något som är svårt enbart med text. Med bilder knyter vi an och gör kommunikationen mer mänsklig vilket gör det enklare att nå en tänkt målgrupp.

Ditt bildbehov

Har du behov av bilder så kan du ta kontakt med oss på kommunikationsavdelningen så hjälper vi dig att finna rätt bilder på något av följande sätt:

  • BILDBANK: Kommunikationsavdelningen har tillgång till en stor bildbank som har byggts upp över tid. Vissa bilder är fotade specifikt för våra verksamheter medan andra är köpta genrebilder från olika bildtjänster. 
  • FOTOGRAF: Saknas bilderna du behöver i bildbanken finns fotokompetens på kommunikationsavdelningen. Vid större eller mer avancerade fotouppdrag anlitar vi någon av våra upphandlade fotografer.
  • BILDTJÄNSTER: Kommunikationsavdelningen har avtal med bildbyråer. Är det genrebilder du behöver kan du själv gå in på Mostphotos.se, en svensk bildtjänst där du kan söka bland drygt 17 miljoner bilder varav många är tagna i Sverige. Hittar du en bild som passar dina behov kan du ta kontakt med oss på kommunikationsavdelningen så hjälper vi dig att få tillgång till bilden.

OBS! Ifall bilden ska användas med Region Jämtland Härjedalen som avsändare och bedöms som olämplig eller inte ligger i linje med vårt bildmanér så kan du komma att nekas att använda bilden. I Region Jämtland Härjedalens grafiska manual sida 19-26 kan du läsa mer om vårt bildmanér, upphovsrätt och annat som kan vara bra att tänka på i bildsammanhang.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214