Film

Film kan användas på många sätt och i många olika sammanhang. Enklare produktioner kan vi i mån av tid lösa internt även om vi vanligen hänvisar till någon av våra upphandlade filmare.

Olika typer av filmproduktioner

Kommunikationsavdelningen har viss intern filmkompetens och stöttar upp vid produktion eller i de fall upphandlade externa filmare behöver anlitas. Olika sammanhang kräver olika typer av filmproduktioner, här är några:

  • DOKUMENTERANDE FILM: Vid evenemang eller andra händelser kan dokumenterande film vara användbart. I vissa fall kan målet vara att tillgängliggöra evenemanget för andra som inte hade möjlighet att vara på plats, i andra fall är målet själva dokumentationen eller för att få ett grundmaterial som går att använda i framtida marknadsföring eller kommunikation.
  • FÖRKLARANDE FILM: Film är ett tacksamt verktyg att ta till då ett komplext sammanhang behöver förklaras på ett enkelt sätt. Östersunds kommun använde sig av film för att tillgängliggöra och förklara arbetet med deras tillväxtplan för en bred målgrupp, det blev så här: https://vimeo.com/107119481
  • UTBILDNINGSFILM: I utbildningssammanhang är film väldigt tacksamt att använda sig av, speciellt i situationer som kräver förklaringar steg för steg. Beroende på sammanhang och krav kan kommunikationsavdelningen men även kurs och konferens vara behjälpliga i att filma i utbildningssyfte.
  • LIVESTREAMING: Allt oftare finns behov av att kunna livestreama direkt ut på webben. Det kan handla om att livesända en presskonferens eller ett event. Kommunikationsavdelningen undersöker just nu (jan 2018) en enkel teknisk lösning för att kunna erbjuda just detta. Redan idag har även kurs och konferens tekniken och kunskapen som krävs för att kunna livesända på nätet.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214