Grafisk profil och varumärke

Vår grafiska profil är till för att skapa en grafiskt enhetlig och önskvärd bild av vårt varumärke Region Jämtland Härjedalen. Vårt varumärke är den bild som omgivningen och vi själva har av oss och den påverkas av allt vi gör och säger, hur andra pratar om oss och hur vi speglas i media.

Grafisk manual

En grafisk manual sammanfattar en organisations hela grafiska och kommunikativa uttryck, här finner du även regler för hur exempelvis teckensnitt, logotyper, färger och bilder får användas kommunikation där Region Jämtland Härjedalen är avsändare.

Manualen är i sig ett kommunikationsstöd både för den egna organisationen och för leverantörer av trycksaker och andra medieproduktioner. I fall då du anlitar en extern leverantör bör du alltså ha som vana att säkerställa att de har tillgång till vår grafiska manual.

Logotyp och vår grafiska manual hittar du för nedladdning här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214