Bild på verksamheten Foto:

Region Jämtland Härjedalen Kultur har uppdraget att, i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen, samverka med staten, kommunerna, civilsamhället och det fria kulturlivet, för ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv i hela länet. Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 är styrande för verksamheten.

Region Jämtland Härjedalens egna verksamheter är Estrad Norr Scenkonst, Filmpool, Bildkonsten, Regional biblioteksverksamhet, Hemslöjdskonsulenter samt Designcentrum. Därutöver skriver regionen avtal med Stiftelsen Jamtli, Föreningsarkivet i Jämtlands län och Riksteatern J/H.

Kulturen hanterar även bidragsgivning till det regionala organisationslivet, kulturbidrag samt stipendier och kulturpris.

Bild på filmkamera

Sök bidrag

Hos oss kan du söka arrangörsstöd, produktionsstöd och filmstöd samt stipendier och kulturpris. Läs mer här.

Besök Primusrummet

Här visas blandade verk skapade av Primus Mortimer Pettersson 1895-1975. Se öppettiderna här.

Kulturplan 2019-2022

Vi vill skapa bästa förutsättningar för konst- och kulturlivets utveckling. Läs vår kulturplan för 2019 - 2022.PDF

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214