Bild på verksamheten Foto:

Region Jämtland Härjedalen Kultur har uppdraget att, i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen, samverka med staten, kommunerna, civilsamhället och det fria kulturlivet, för ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv i hela länet. Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2015-2018 är styrande för verksamheten.

Den regionala kulturpolitiska visionen lyder

Jämtlands län är en livskraftig region, där kulturen är en drivkraft för utveckling och hållbar tillväxt och där alla har tillgång till kulturella upplevelser och möjlighet att själva skapa och uttrycka sig.

Regionens egna verksamheter är Estrad Norr - Teater, musik, musikteater och dans, Filmpool, Bildkonsten, Regional biblioteksverksamhet, Hemslöjdskonsulenter samt Designcentrum. Därutöver skriver regionen avtal med Stiftelsen Jamtli, Föreningsarkivet i Jämtlands län och Riksteatern J/H. För 2016-2017 finns särskilda avtal med Stiftelsen Gaaltije för sydsamisk kultur samt med Krokoms kommun för ung kultur.

Kulturen hanterar även bidragsgivning till det regionala organisationslivet, kulturpris, kulturstipendium, samiskt stipendium, Mittnordiskt kulturpris samt stöd till projekt och arrangemang.

Bild på filmkamera

Sök bidrag

Hos oss kan du söka arrangörsstöd, produktionsstöd och filmstöd samt stipendier och kulturpris. Läs mer här.

Besök Primusrummet

Här visas blandade verk skapade av Primus Mortimer Pettersson 1895-1975. Se öppettiderna här.

Kultur i skolan

Region Jämtland Härjedalen får 2,3 statliga miljoner till kultur i skolan under nästa läsår. Läs mer här.

Kulturplan 2015 - 2018

Vi vill skapa bästa förutsättningar för konst- och kulturlivets utveckling. Läs vår kulturplan för 2015 - 2018.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214