Ansök till Estrad Norrs frilansresidens

En frilansgrupp per halvår ges möjlighet att vistas i Jämtland för att arbeta fram ett konsertprogram av hög kvalitet. Gruppen kan arbeta genreöverskridande men bör ha en tydlig förankring i folk- och världsmusik.

Sökande grupp kan bestå av en helt ny konstellation eller en redan etablerad grupp. Max fyra personer kan antas till residenset.

Vi vill ha din ansökan senast den 15 januari 2019

Gör din ansökan i formuläret nedan. Beslut om vilka grupper som antagits till programmet meddelas via mejl samt på www.estradnorr.se senast den 1 mars 2019.


Tidsperiod * (obligatorisk)
Tidsperiod


Ange vilken/vilka tidsperiod ni är intresserade av. Vistelse och spelperiod planeras i samråd med de grupper som beviljas en plats.

Beskriv gruppens medlemmar genom att ange allas fullständiga namn samt instrument/sättning.

Ange en kontaktperson som sköter kontakten med Estrad Norr.Beskriv vilken typ av program ni vill jobba fram under er residensperiod i Jämtland.
Programmet skulle passa för
Programmet skulle passa för


Beskriv gärna om ni har några tankar kring publikmöten eller vilken målgrupp ert program passar för.

Vilken typ av musik spelar ni? Vad har medlemmarna gjort tidigare? Sänd oss länkar till ljudfiler/material som ni vill att vi tar del av. Arbetsproven behöver inte bestå av något som sökande grupp har gjort tillsammans. Skicka upp till 6 arbetsprov. Beskriv vilket material vi får ta del av på respektive länk (använd t.ex. Dropbox, Spotify, YouTube, Vimeo, etc.)

Frivilligt
Körkort
Körkort

Detta krävs, då gruppen förväntas köra själv under turnén.

Hur hittade du Estrad Norrs frilansresidens?  * (obligatorisk)
Hur hittade du Estrad Norrs frilansresidens?


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214