Besöksrestriktioner

Besöksrestriktioner på Kulturen gäller tills vidare vilket innebär att möten och andra besök ska undvikas så långt det är möjligt. Vi ber alla våra samarbetspartners och besökare att kontakta oss via e-post eller telefon tills vidare.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214