Besöksrestriktioner

På grund av rådande pandemi har regiondirektören beslutat att förlänga tidigare fattat beslut om allmänna restriktioner för besök i Region Jämtland Härjedalens lokaler. Det gäller inte bara i vårdlokaler, utan i alla Regionens lokaler. Förlängningen gäller till och med 28 februari 2021.

Vid behov av arbetsmöten, utbildningar eller andra aktiviteter inom Regionens lokaler genomförs dessa om möjligt digitalt. Om aktiviteten är nödvändig och inte går att genomföra digitalt ska den planeras utifrån nationella rekommendationer kring smittskydd. Ansvarig chef är den som tar beslut om undantagsfall.