Enkät till kulsturskapare

Regionen samlar in information om hur Covid-19 påverkar kulturskapare i länet. Detta görs bland annat genom enkätinsamlingar. Område kultur gjorde en enkät insamling där resulatet presenteras ned. Dessutom samlade även Handelskammaren Mittsverige in information om hur företag i länet uppfattar och hanterar situationen relaterat till Covid-19 utbrottet.

Resultatet av Handelskammarens enkät

Statistik och analys över hur företagen i Mittnorrland har påverkats av Covid-19 finns på regionens webb.

Länk till regionstatistik

Resultatet av kulturens enkät

Den 26 mars stängdes kulturens snabbenkät till kulturskapare. Då förutsättningarna förändras snabbt så är det svårt att dra några långsiktiga slutsatser av just endast denna enkät. Resultatet per 26 mars var ändå

  • 132 svaraden, de flesta bildkonstnärer, musiker och konsthantverkare. 60% av de svarande hemmahörande i Östersund kommun.
  • 61% jobbar som vanligt med sitt skapande och utvecklar nya idéer. Många samarbeten drabbas dock negativt, både med andra kulturskapare samt med övriga samhället​

  • 73% hade drabbats direkt genom inställda uppdrag. Många kombinatörs tjänster, deltidstjänster och sidoverksamheter kan vara en trygghet för en del. Många har otrygga arbetsvillkor, ingen A-kassa för somliga​.
  • 33% önskar jobb och uppdrag medan 29% önskar någon form av ekonomisk kompensation. Det finns en mycket stor ovisshet och osäkerhet bland många samt risk för konkurs för en del​. Många enskilda har små marginaler, även innan coronakrisen.