Extra utlysning Snabbstöd

Kulturutveckling och Estrad Norr inom Region Jämtland Härjedalen beslutade i maj om 40 snabbstöd om 10 000 kr var för att stötta fria kulturutövare i länet.

Syftet med Snabbstöd var att snabbt kunna ge stöttning i en tid då många av länets professionella kulturarbetare drabbats hårt av pandemins effekter. Snabbstöd är ett tillfälligt stöd för konstnärligt arbete. Knappt 100 ansökningar inkom till utlysningen och fördelningen av stöd beslutades enligt nedan.

Musik

Bengt-Eric Norlén
Katarina Bergner Åhlén
Morgon Jönsson
Jesper Lindgren
Ellen Sundberg
Jan Oscarsson
Peo Grufvelgård

Övrig scenkonst

Linus Isander
Daniel Oja
Margareta & Kjell-Erik
Jan Sundberg

Bildkonst

Lykke Andersen
Johanna Bahlenberg
Magdalena Brunzell
Anna Cronheden
Lisa Gideonsson
Gustaf Londré
Maria Olsson
Linda Spjut
Elin Ståhl
Kristina Wrang

Film

Anna Erlandsson
Clara Bodén
Ola Sandström
Darren Hamlin

Litteratur

Malin Nord
Jörgen Vikström
Daniel Edfeldt
Theres K Agdler
Karin Tegenborg Falkdalen
Suzanne Ibrahim

Form och design

Patrick Brucker
Sara Björkebaum
Johanna Nestor
Anna-Lena Kauppi
Sanna Bodén

Slöjd och hantverk

Elin Vikström Aloandersson
Marina Jonsson
Tomas Magnusson
Ulla Gustafsson