Regeringens stödpaket till kulturen

Regeringens stödpkaet på 500 mkr till kulturområdet med anledning av coronakrisen fördelas av Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Filminstitutet och Författarfonden.

Ansökningstiden för detta stödpaket är över och mer information finns på respektive myndighets webbplats.

Kulturrådet

Filminstitutet

Konstnärsnämnden

Författarfonden


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214