Regeringens stödpaket till kulturen

Regeringen har meddelat att ytterligare 1,5 miljarder kronor ska fördelas till kulturen med anledning av pandemin.

Kulturrådet ska fördela 881 miljoner kronor och den första bidragsomgången går till kompensation för inställda och framskjutna evenemang, under perioden juni-september. Kulturrådets ansökan öppnar den 15 oktober.

Läs mer på Kulturrådets hemsida

Konstnärsnämnden ska fördela 200 miljoner kronor till yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus. Krisstödet är till för enskilda och främst frilansande konstnärer. Ansökan öppnar den 8 oktober.

Läs mer på Konstnärsnämndens hemsida


Vårens stödpaket

Ansökningstiden för regeringens stödpkaet om 500 miljoner som fördelades under våren är över och mer information finns på respektive myndighets webbplats.

Kulturrådet

Filminstitutet

Konstnärsnämnden

Författarfonden