Regionens kulturbidrag

Kulturbidragen hanteras i vanlig vanlig ordning. Regionen tar hänsyn till att coronakrisen kan utgöra skäl för förändringar i projekt och arrangemang. Vi uppmanar bidragsmottagarna att följa rekommendationer och förordningar som lämnas av myndigheter och regering. Om beviljade medel inte kan användas enligt ansökan med anledning av rådande situation ska Område Kultur kontaktas för dialog om eventuell framskjutning eller annan användning. Vi kommer som regel inte att återkräva bidrag som ej kan användas på grund av coronakrisen.