Verksamhet

Våren 2020 har ställt det mesta på ända. Inställda arrangemang har blivit vardag och livet har tagit andra former. Genom Coronakrisen måste vi alla ställa om, undvika sociala kontakter och umgås mer via digitala kanaler. Det påverkar oss alla som medmänniskor, men det påverkar också alla kulturskapare som förlorar många av sina uppdrag och inkomstkällor. Kulturen försöker i möjligaste mån att ställa om sin verksamhet genom digitala lösningar och olika typer av uppdrag.

Estrad Norr

Länk till virtuella lunchkonserter i samarbete med Birka Folkhögskola

Länk till Estrad Norrs digitala scen

Bildkonsten

Bildkonsten stöttar de enskilda konstnärerna på olika sätt, bland annat genom skrivuppdrag i Volym och provins. Även sommarens Konstkollo genomförs digitalt. Verksamhetens unga referensgrupp har bjudits in att genom film, foto, poesi, ljud, text, musik, teckning, måleri, performance eller på vilket sätt de vill, uttrycka sina känslor hur det är att vara ung under pågående pandemi. Bildkonsten använder resterande av årets löskonstbudget till inköp av konst under april-juni. Enligt Rutiner och Riktlinjer köps konst in av konstnärer verksamma inom och utom länet.

Filmpool

Filmrullen görs digital under våren. Följ Filmrullen på Instagram. Till professionella filmskapare har man riktat en särskild utlysning, Angeläget, som innebär stöd till en kortfilm i valfri genre, max 10 min, med anledning av läget i världen.Tre projekt har valts ut som ska vara klara för biografvisning i september. Man samverkar även tillsammans med den Regionala biblioteksverksamheten kring Närodlade författare, se nedan.

Regional biblioteksverksamhet

Regionbiblioteket erbjuder en möjlighet för länets författare, Närodlade författare på hembesök, att mot ersättning filma eller spela in framträdanden som sedan ska spridas via bibliotekens kommunala och regionala kanaler (facebook, Instagram mm), till bibliotekens besökare och till alla andra intresserade. Det kan vara en föreläsning, ett boksamtal, en uppläsning, skrivartips eller något helt annat.

Jamtli

Länk till information om Jamtlis verksamhet

Föreningsarkivet

Länk till digtala program via arkivets facebooksida

Länk till information om Föreningsarkivets verksamhet


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214