Person som åker cykel i en pumptrackbana i Östersund, rubrik Gestaltad livsmiljö, ett samhälle vi alla vill leva i

Inspelade föredrag från konferensen den 1 april 2020.

Politikområdet för gestaltad livsmiljö

Offentlig konst som en del av gestaltad livsmiljö

Erfarenheter från projektet arkitektur-form-design 2017-2019

Skriv tabellbeskrivning här

PROGRAM


11.00

Mats Widbom, VD för Svensk Form

11:10

Karin Thomasson, 1 vice ordförande Regionala utvecklingsnämnden

11:15

Kulturminister Amanda Lind

11:20

Suzanne Pluntke, Boverket

Suzanne berättar om politikområdet för gestaltad livsmiljö och Boverkets arbete knutet hit.

12:05

Jerker Häggström, VD Intea Campus, berättar om arbetet med Campusmiljön.

12.25

Konstnärsgruppen IntraGalactic arts collective

Jag är. IntraGalactic arts collective ger ett konstnärsperspektiv på den offentliga konsten och dess funktioner.

12:30

Lunch

13:45

Åsa Mårtensson, Statens Konstråd och projektchef för Kunskapsnav offentlig konst.

Åsa berättar om offentlig konst som en del av gestaltad livsmiljö. Hur samverkan blir till kunskapsutveckling och om det nationella kunskapsuppdrag som Statens Konstråd arbetat med sedan 2018.

14:30

Ann-Louise Rönestål Ek, projektledare arkitektur-form-design 2017-2019 och Malin Lagergren, förvaltningschef Kultur och bildning, Region Dalarna

15.00

Slut för dagen

Med reservation för ändringar

Arrangörer: Designcentrum och Bildkonsten, Region Jämtland Härjedalen
livsmiljo@regionjh.se