Utlysning av gestaltningsuppdrag

Exteriörbild av Östersunds sjukhus tagen från kyrkgatan.

Region Jämtland Härjedalen inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnation av hissar på sjukhuset i Östersund. Gestaltningsuppdraget gäller i utrymme av fyra större sjuktransporthissar och två mindre personhissar.

På Östersunds sjukhus pågår nu flera ombyggnationer för att modernisera vården och ge plats för befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. Region Jämtland Härjedalen har sedan 1942 arbetat för att konst ska vara prioriterad inom organisationens miljöer och verksamheter och tillämpar 1% regeln.

Konsten är en viktig del av vårdmiljön på Östersunds sjukhus och har som mål att nå ut till alla åldersgrupper, funktionsvariationer och kulturer samt bidra till en atmosfär av omsorg, reflektion och trygghet. Hissarna är placerade i den mest centrala delen av sjukhuset i anslutning till huvudentrén.

Senast den 1 oktober ska intresserade konstnärer lämna in anbudsansökan via Region Jämtlands Härjedalens upphandlingssystem E-avrop.

För att lämna anbud behöver du registrera konto.

Registrera konto i e-Avrop.

Information och anbudsansökan.

All information, frågor och ansökan görs via E-avrop.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214