Kultur Z

Sedan 2003 finns ett kulturpolitiskt samverkansorgan bestående av kulturpolitiker och tjänstemän från samtliga kommuner samt regionen. Den övergripande uppgiften är att löpande följa och aktivt driva kulturutvecklingen i länet. Samverkan avser mellankommunal och regional samverkan samt Kultursamverkansmodellen, se Kulturpolitik till vänster.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214