Arbetsstipendium

Region Jämtland Härjedalen utlyser tre arbetsstipendier inom scenkonst, litteratur och bild- och formkonst.

Stipendierna ska möjliggöra för professionella och yrkesverksamma kulturskapare att under en viss tid kunna ägna sig åt konstnärligt arbete. Stipendierna kan sökas av enskilda professionella och yrkesverksamma kulturskapare inom scenkonst, litteratur eller bild- och formkonst och syftar till att stimulera till fortsatt skapande och utveckling av det konstnärliga arbetet. Stipendierna kan ej sökas av studerande.

Stipendierna uppgår till 50 000 kr.

Ansökan är öppen 1 maj - 31 maj 2020

Arbetsstipendium i bild och formkonst

Arbetsstipendiet för bild- och formkonst kan endast sökas av professionella konstnärer som är bosatta och verksamma i Jämtlands län. Till ansökan ska bifogas CV, motivering till ansökan, arbetsprover samt verksförteckning.

Stipendiet beslutas av Regionala utvecklingsnämnden efter förslag från en jury bestående av extern expertmedverkan. Beslutet grundas på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet.

Observera att arbetsstipendiet inte kan erhållas två år i rad. Stipendiet kan erhållas högst tre gånger sammanlagt.

Kontaktperson för arbetsstipendiet i bild- och formkonst är konstkonsulent Karin Kvam: karin.kvam@regionjh.se, 070-350 76 39

Arbetsstipendium i litteratur

Arbetsstipendiet i litteratur kan sökas av professionella utövare/författare som är bosatta och verksamma i Jämtlands län. Författarskapet kan avse både fack- och skönlitteratur, för vuxna eller barn/unga. Till ansökan ska bifogas meritförteckning, motivering och arbetsprover.

Stipendiet beslutas av Regionala utvecklingsnämnden efter förslag från en jury med extern expertmedverkan. Beslutet grundas på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet.

Observera att arbetsstipendiet inte kan erhållas två år i rad. Stipendiet kan erhållas högst tre gånger sammanlagt.

Kontaktperson för arbetsstipendiet i litteratur är läs- och litteraturutvecklare Catarina Lundström: catarina.lundstrom@regionjh.se, 070-254 75 87

Arbetsstipendium i scenkonst

Arbetsstipendiet i scenkonst kan sökas av yrkesverksamma inom scenkonst. De som i någon del frilansar prioriteras vid bedömningen. För att komma i fråga ska sökande vara bosatt eller huvudsakligen verksam i Jämtland Härjedalen. Till ansökan ska bifogas motivering, meritförteckning och arbetsprover. Arbetsprover laddas upp och bifogas digitalt.

Stipendiet beslutas av Regionala utvecklingsnämnden efter förslag från en jury med extern expertmedverkan. Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas. Vikt läggs även vid att sprida bidragen över länet och till olika scenkonstuttryck.

Observera att arbetsstipendiet inte kan erhållas två år i rad. Stipendiet kan erhållas högst tre gånger sammanlagt.

Kontaktperson för arbetsstipendiet i scenkonst är scenkonstchef Malin Hülphers: malin.hulphers@regionjh.se, 070-252 61 58