Arbetsstipendium

Region Jämtland Härjedalen utlyser tre arbetsstipendier inom scenkonst, litteratur och bild- och formkonst. Stipendierna ska möjliggöra för professionella och yrkesverksamma kulturskapare att under en viss tid kunna ägna sig åt konstnärligt arbete. Stipendierna kan sökas av enskilda professionella och yrkesverksamma kulturskapare inom scenkonst, litteratur eller bild- och formkonst och syftar till att stimulera till fortsatt skapande och utveckling av det konstnärliga arbetet. Stipendierna kan ej sökas av studerande.

Ansökan är öppen 1 maj - 31 maj 2020.

Stipendierna uppgår till 50 000 kr.

Arbetsstipendium i litteratur

Arbetsstipendiet i litteratur kan sökas av professionella utövare/författare som är bosatta och verksamma i Jämtlands län. Författarskapet kan avse både fack- och skönlitteratur, för vuxna eller barn/unga. Till ansökan ska bifogas meritförteckning, motivering och arbetsprover.

Stipendiet beslutas av Regionala utvecklingsnämnden efter förslag från en jury med extern expertmedverkan. Beslutet grundas på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet.

Observera att arbetsstipendiet inte kan erhållas två år i rad. Stipendiet kan erhållas högst tre gånger sammanlagt.

Utdelning av stipendiet sker i samband med Bokens dag i Östersund den 15 oktober 2020. Beslutet meddelas per mail/brev eller telefon så snart beslutet fattats av Regionala utvecklingsnämnden.

Om du beviljas ett arbetsstipendium betalas det ut till det konto som angivits i ansökan. Stipendiet är skattefritt.

Kontakt

Kontaktperson för arbetsstipendiet i litteratur är läs- och litteraturutvecklare Catarina Lundström: catarina.lundstrom@regionjh.se, 070-254 75 87

Om du vill sända arbetsprover per post är adressen: Region Jämtland Härjedalen, Kulturen, Catarina Lundström, 831 83 Östersund

Ansökningsformulär

För att göra din ansökan fyll i formuläret och välj "Skicka" längst ner på sidanBeskriv ditt författarskap och motivera varför du söker arbetsstipendiet.

Bifoga en pdf med din meritförteckning (Max 2 MB)
Arbetsprover
Max tre litterära texter/verk per ansökan. Du kan också skicka via post (adress anges ovan under "Kontakt").

(Max 2 MB)

(Max 2 MB)

(Max 2 MB)

(Max 2 MB)

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214