Arbetsstipendium

Region Jämtland Härjedalen utlyser tre arbetsstipendier inom scenkonst, litteratur och bild- och formkonst. Stipendierna ska möjliggöra för professionella och yrkesverksamma kulturskapare att under en viss tid kunna ägna sig åt konstnärligt arbete. Stipendierna kan sökas av enskilda professionella och yrkesverksamma kulturskapare inom scenkonst, litteratur eller bild- och formkonst och syftar till att stimulera till fortsatt skapande och utveckling av det konstnärliga arbetet. Stipendierna kan ej sökas av studerande.

Ansökan är öppen 1 maj - 31 maj 2020

Stipendierna uppgår till 50 000 kr.

Arbetsstipendium i scenkonst

Bidraget kan sökas av yrkesverksamma inom scenkonst. De som i någon del frilansar prioriteras vid bedömningen. För att komma i fråga ska sökande vara bosatt eller huvudsakligen verksam i Jämtland Härjedalen. Till ansökan ska bifogas motivering, meritförteckning och arbetsprover. Arbetsprover laddas upp och bifogas digitalt.

Stipendiet beslutas av Regionala utvecklingsnämnden efter förslag från en jury med extern expertmedverkan. Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas. Vikt läggs även vid att sprida bidragen över länet och till olika scenkonstuttryck.

Observera att arbetsstipendiet inte kan erhållas två år i rad. Stipendiet kan erhållas högst tre gånger sammanlagt.

Utdelning av stipendiet sker i samband med Absolut Jämtlands konsert på Storsjöteatern i Östersund 5 december 2020. Beslutet meddelas per mail/brev eller telefon så snart beslutet fattats av Regionala utvecklingsnämnden.

Om du blir beviljad ett arbetsstipendium betalas det ut till det konto du uppgivit i ansökan.

Stipendiet är skattefritt.

Kontakt

Kontaktperson för arbetsstipendiet i scenkonst är scenkonstchef Malin Hülphers: malin.hulphers@regionjh.se, 070 - 252 61 58

Ansökningsformulär

För att göra din ansökan fyll i formuläret och välj "Skicka" längst ner på sidan
Beskriv ditt konstnärskap/varför du skulle vara hjälpt av ett arbetsstipendium inom scenkonst.

Bifoga en pdf eller wordfil med din meritförteckning

Max 2 MB - för större filer använd rutan under till nedladdningslänkar

Här har du möjlighet att länka till arbetsprov som du vill att vi tar med i vår bedömning. Beskriv vilket material vi får ta del av på respektive länk (använd t.ex. Dropbox, Spotify, YouTube, Vimeo, Wetransfer, Sprend etc.)

Frivilligt

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214