Organisationsbidrag

Ansökan om regionbidrag till organisationers regionala verksamhet för verksamhetsåret 2020 görs senast 31 oktober 2019 på särskild blankett. Till ansökan skall bifogas dokumenterad verksamhet för verksamhetsåret 2018.

Fördelning av bidrag görs till ett antal organisationsgrupper. Ansökningsblanketter för respektive organisationsgrupp nedan finns att ladda hem efter sommaren. Läs noggrant igenom blanketten samt bidragsreglerna till höger.

Region Jämtland Härjedalen fattar inga beslut förrän ansökan är fullständig, alla begärda underskrifter är ifyllda och begärda bilagor har inkommit!

Ansökan inskickas senast 31 okt 2019 till

Region Jämtland Härjedalen
Kulturen
Organisationsbidrag
831 83 ÖSTERSUND

Ansökningar inkomna efter 31 oktober kommer ej att behandlas.

Respektive blankett finns i pdf- eller excel-format.

Ansökningsblanketter publiceras efter sommaren.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr 

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214