Stöd och bidrag

Region Jämtland Härjedalen fördelar, genom område Kultur, stöd och bidrag till det externa organisationslivet samt till projekt och arrangemang av regional karaktär. Det finns även särskilda arrangörsstöd, produktionsstöd samt filmstöd att söka. Regionen delar även ut stipendier och kulturpris.

Från 1 januari 2018 så gäller nya regler för Kulturstöd. Det innebär att de tidigare bidragen Fria anslaget, Hörbart och Görbart har slagits ihop till ett övergripande Kulturstöd. Läs mer i bidragsreglerna till höger.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)