Sök bidrag

Region Jämtland Härjedalen fördelar stöd och bidrag till det regionala organisationslivet samt till projekt och aktiviteter av regional karaktär. Regionen delar även ut stipendier och kulturpris.

Från och med 2019 så förändras rutinerna för ansökningar av kulturbidrag. Kulturdatabasen kommer inte att användas för ansökningar om kulturbidrag utan det kommer finnas andra digitala blanketter som ska användas.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214