Stöd och bidrag

Region Jämtland Härjedalen fördelar stöd och bidrag till det regionala organisationslivet samt till projekt av regional karaktär. Regionen delar även ut stipendier och kulturpris.

Från 1 januari 2018 så gäller nya regler för Kulturstöd. Det innebär att de tidigare bidragen Fria anslaget, Hörbart och Görbart har slagits ihop till ett övergripande Kulturstöd. Läs mer i länken till vänster.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214