Sök bidrag

Region Jämtland Härjedalen fördelar stöd och bidrag till det regionala organisationslivet samt till projekt och aktiviteter av regional karaktär. Regionen delar även ut stipendier och kulturpris.

Information om kulturens bidrag finns även i en inspelad presentation på Youtube.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214