Kulturpris och stipendium

Region Jämtland Härjedalen delar varje år ut kulturstipendium och kulturpris till Peterson-Bergers minne samt ett Samiskt stipendium.

Kulturstipendium till Peterson-Bergers minne

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden så som litteratur, musik, konst, slöjd, teater, film, dans och andra jämförbara områden. Stipendiet kan ges till personer som är folkbokförda i Jämtlands län eller genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund har nära anknytning till regionen.

Kulturstipendiet skall ses som ett stöd och uppmuntran i konstnärlig utveckling och framtida verksamhet. Stipendiesumman kan årligen delas mellan fler stipendiater, max fem. Kulturstipendiet ansöks för egen del och är avsett för förkovran, stimulans eller utbildning. Stipendiater får vara max 30 år. Till stipendieansökan skall bifogas motivering, arbetsprover och styrkta kopior av de handlingar och intyg som den sökande vill åberopa.

Kulturpris till Peterson-Bergers minne

Priset är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden så som litteratur, musik, konst, slöjd, teater, film, dans och andra jämförbara områden. Priset kan ges till personer eller grupper som är folkbokförda i Jämtlands län eller genom sin konstnärliga verksamhet eller personliga bakgrund har nära anknytning till regionen.

Kulturpriset skall ses som ett erkännande och stimulera till fortsatt skapande och utvecklande konstnärligt arbete. Kulturpristagaren skall vara en professionell utövare eller aktör som haft stor betydelse för länets kulturliv, ha medverkat i att utveckla länets konst- och kulturliv och i sin gärning visat prov på högtstående konstnärskap. Det står var och en fritt att föreslå lämplig mottagare av kulturpriset. Även en organisation kan lämna förslag. Det går inte att ansöka om kulturpriset för egen del.

Samiskt stipendium

Det samiska stipendiet skall tilldelas från länet bördig eller i länet verksam person som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet. Det samiska stipendiet kan sökas för egen del. Det går även bra att nominera någon till stipendiet. Till stipendieansökan skall bifogas motivering och styrkta kopior av de handlingar och intyg som den sökande vill åberopa.

Så här ansöker eller nominerar du

Ansöknings/nomineringsperiod är 1 jan - 18 mars.

Ansökan/nomineringen görs på nedanstående blankett. blanketten tillsammans med andra handlingar som åberopas (arbetsprover eller liknande) skickas in till

Region Jämtland Härjedlaen
Kulturen
831 83 ÖSTERSUND

Blanketter för ansökan/nominering

Kulturpris (docx)Word

Kulturstipendium (docx)Word

Samiskt stipendium (docx)Word

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214