Mittnordiskt kulturpris

Mittnordenkommittén delar varje år ut två kulturpriser; ett pris till barn och unga och ett tematiskt pris. Priserna är på 30 000 kr vardera och delas ut under de Mittnordiska kulturdagarna i Jakobstad 20-22 november 2019.


Tematiskt pris 2019

2019 är temat för de Mittnordiska kulturdagarna publikutveckling.Kulturpriset kan tilldelas privatpersoner, grupper, organisationer, föreningar, stiftelser eller andra konstellationer inom Mittnordenområdet som genom årets tema på ett innovativt och föredömligt sätt har bidragit till samhällsnytta och regional utveckling

Mer information kommer inom kort.

Barn och ungdomspris 2019

Priset kan tilldelas alla under 26 år i Mittnordenområdet, såväl privatpersoner, grupper och organisationer, som är aktiva inom kulturområdet. Priset är ett allmänt kulturpris, utan tematisk inriktning.

Mer information kommer inom kort.

För mer information, se www.mittnorden.net


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214