Mittnordiskt kulturpris

Mittnordenkommittén delar varje år ut två kulturpriser; ett pris till barn och unga och ett tematiskt pris.

Mittnordenkommittén har för 2017 delat ut kulturpris till två olika teaterföreningar - Ånge Kabaré från Västernorrland och Oravais teater från Österbotten. Kulturrycket i Härnösand får barn- och ungdomspriset.

Priserna delades ut i samband med de Mittnordiska kulturdagarna i Trondheim 16-18 augusti. 2017 var temat historisk teater och berättande sammankopplat med historia och kulturarv.

Tematiskt pris 2017

Det tematiska priset följer temat de Mittnordiska kulturdagarna som i år är historisk teater och berättande sammankopplat med historia och kulturarv. Priset kan tilldelas privatpersoner, grupper eller organisationer inom Mittnordenområdet som på ett föredömligt sätt bidragit till utvecklingen av årets tema.

Ånga Kabaré tilldelas det Mittnordiska kulturpriset 2017 för att de på ett föredömligt sätt bidragit till utvecklingen av årets tema. Teaterföreningen har i ett femtontal år arbetat med teater i ett brett perspektiv; förutom större föreställningar som vanligtvis lyfter lokal historia och lokala händelser, så arbetar föreningen framgångsrikt med barnteatergrupper liksom med teatergrupper för unga. Sommaren 2017 har de satt upp en teatermusikal. Priset är på 30 000 svenska kronor.

Oravais teater tilldelas det Mittnordiska kulturpriset 2017 med motiveringen att de på ett föredömligt sätt bedrivit verksamhet i enlighet med årets tema:
Historisk teater och berättande sammankopplat med historia och kulturarv.

Oravais teater fungerar som en sektion inom hembygdsföreningen, de har upprätthållit den nordiska traditionen med sommarteater sedan år 1986. Teaterns högkvalitativa arbete med att åskådliggöra den österbottniska lokalhistorien är unikt och synnerligen uppskattat av såväl den talrika publiken som kulturrecensenterna. En speciell eloge får teatergruppen för att man fostrat teaterkonstnärer och i sina egna led funnit personer som utbildat sig inom teater och åtagit sig ansvar för manusförfattande och regi. Teatern har också årligen lyckats få med ungdomar i sin verksamhet och uppnått en bred åldersfördelning bland de engagerade. Priset är på 30 000 svenska kronor.

Barn och ungdomspris 2017

Priset kan tilldelas alla under 26 år i Mittnordenområdet, såväl privatpersoner, grupper och organisationer, som är aktiva inom kulturområdet. Priset är ett allmänt kulturpris, utan tematisk inriktning.

Barn- och ungdomspriset tilldelas projektet Kulturrycket som ägs och drivs av idrottsföreningen Rycket och ABF Västernorrland. I Kulturrycket deltar ungdomar med olika funktionsvariationer. De håller på med såväl musik och dans som konst och teaterprojekt. Priset är på 30 000 svenska kronor. 

För mer information, se www.mittnorden.net

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)