Vård- och behandlingsstöd

På den här sidan hittar du Region Jämtland Härjedalens vård- och behandlingsstöd samt nationella kliniska kunskapsstöd, sorterade efter de programområden som upparbetats på nationell nivå.

Publicerade kunskapsstöd

Ännu ej publicerade kunskapsstöd

Här kan du se vilja kunskapsstöd per programområde som ännu inte har fått en samlingssida. För att ta del av de Centuridokument som finns per programområde, gå till sidan för lokala programområden och rutiner.

 • Akutvård
 • Barns och ungdomars hälsa
 • Blodsjukdomar
 • Cancersjukdomar
 • Endokrina sjukdomar inkl diabetes
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Hud- och könssjukdomar
 • Kirurgi och plastik kirurgi
 • Kvinnosjukdomar och förlossning
 • Levnadsvanor
 • Lung- och allergisjukdomar
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Medicinsk diagnostik
 • Nervsystemets sjukdomar
 • Njur- och urinvägssjukdomar
 • Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 • Primärvård
 • Psykisk hälsa
 • Reumatiska sjukdomar och smärta
 • Rörelseorganens sjukdomar, Ortopedi
 • Sällsynta sjukdomar
 • Tandvård
 • Äldres hälsa och palliativ vård
 • Ögonsjukdomar
 • Öron-, näsa- och halssjukdomar