Samisk kulturkompetens i vården

Utbildningsriktade insatser och information till den samiska befolkningen samt höjd samisk kulturkompetens i vården.

För personal inom Hälso- och sjukvården:
SANKS utbildning 2023

Datum för höstens omgång 14 - 15 september!
För mer information och anmälan se HÄR Öppnas i nytt fönster.

Forskning visar att svensk vård ofta saknar tillräcklig kunskap för att kunna ge samiska patienter en likvärdig vård. Av dessa skäl har Region Jämtland Härjedalen ingått sedan 2015 ett samarbetsavtal med SANKS- Samisk nasjonalt kompetensesenter – psykisk helsevern och rus.

I samarbete med SANKS kommer två utbildningshalvdagar att arrangeras 2023 kring samisk hälsa och vikten av kulturförståelse i mötet med samiska patienter. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar inom Hälso-och sjukvården. Utbildningen sänds digitalt via Teams och är kostnadsfri.

För mer information kontakta:
Jenny Olsson Folkhälsoenheten
E-mail: jenny.olsson@regionjh.se