Kommande möten

Fyra personer pratar med varandra

Välkommen till samrådsmöte!

Tid: 19 februari, kl.13-16
Plats: Meddelas senare
Målgrupp: Alla som identifierar sig som samer och hör hemma i länet

Samerna träffas kl.11 på BBQ Garden för förberedelse och lunch.

Mer information kommer.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214