Kommande möten

Fyra personer pratar med varandra

Både nya och gamla samrådsrepresentanter är välkomna på våra möten.

Inbokade möten under 2019:

18 mars, kl.13-16
27 maj, kl.13-16
23 september, kl.13-16
2 december, kl.13-16

Samiska representanter träffas vid varje tillfälle kl.11.00 på BBQ Garden, för förberedelse och lunch.

Samråden äger rum på Gaaltije. 

Buerie båeteme!

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214