Välkommen på samrådsmöte!

Fyra personer pratar med varandra

Vi bjuder in både gamla samrådsrepresentanter och intresserade nya till samråd.

När? 18 december, kl.13-16
Var? Östersunds sjukhus, konferensrummet Kantarellen (Gå in från Köpmangatan, ingång 5. Kantarellen ligger på plan 3 hos Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsavdelningen.)

Från Region Jämtland Härjedalen deltar:
Ingela Jönsson, planeringschef
Sofia Kling, utvecklingsstrateg
Kia Flykt, länskoordinator i Nätverk för samisk hälsa

Preliminära samtalsämnen:

  1. Övriga frågor, anmäl gärna i förväg. 
  2. Strategi för samisk hälsa. Denna tas fram inom projektet Nätverk för samisk hälsa - tillsammans med Norrbotten, Västerbotten och Dalarna - och ska beslutas under våren.
  3. Kunskapscentrum för samisk hälsa.  Nätverket för samisk hälsa ska utarbeta ett förslag till regeringen om hur ett sådant centrum kan se ut.
  4. E-utbildning för vårdpersonal. Tas fram i samarbete med SANKS. Vad måste finnas med?
  5. Ekonomi
  6. Mötesdatum 2019

Underlag skickas den 3 december.

Anmälan till Sofia Kling senast 14 december, se kontaktuppgifter till höger.

Buerie båeteme!

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214