Kommande möten

Fyra personer pratar med varandra

Välkommen till samrådsmöte!

Tid: 3 december, kl.13-16
Plats: Gaaltije
Målgrupp: Alla som identifierar sig som samer och hör hemma i länet

Samerna träffas kl.11 på BBQ Garden för förberedelse och lunch.

Ur programmet:
Möte med Patientnämnden
Handlingsplan 2020-21
Akutsjukvård i extrem glesbygd

Fullständigt program återfinns här.Word Övriga handlingar fås i samband med anmälan.

Anmälan till Sofia Kling senast den 2/12 kl.12.00. Kontaktuppgifter till höger.

Buerie båeteme!

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214