Region Jämtland Härjedalen återupptar sina samrådsmöten!

Region Jämtland Härjedalen har hållit regelbundna samråd med samiska representanter sedan 2011. Under hösten 2017 kom Regionen fram till att det var nödvändigt att ta en paus i arbetet. Denna slutsats drogs eftersom samrådet sedan en tid tillbaka inte fungerat ändamålsenligt.

Efter en tid av analys och självrannsakan strävar vi efter att så snart som möjligt återuppta regelbundna samrådsmöten. Med anledning av detta bjuder vi in till ett öppet möte för att dels diskutera framtida samarbetsformer, och dels prata om utvecklingsarbetet Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG). Tid finns för att även lyfta andra frågor.

Vi bjuder in både gamla samrådsrepresentanter och intresserade nya. Vi ser det som viktigt att personer som har varit med under tidigare möten bidrar med sina erfarenheter, samtidigt som vi välkomnar alla nya intresserade. Att komma på detta möte betyder inte att man binder upp sig på fler möten.

När? 25 juni, kl.13-15
Var? Gaaltije, Köpmangatan 58

Från Region Jämtland Härjedalen deltar:
Hans Svensson, regiondirektör
Sofia Kling, utvecklingsstrateg
Maria Carlund, närvårdsområdeschef i Härjedalen samt ledamot i styrgruppen för AXG

Mötet kommer huvudsakligen att behandla två frågor:
1) Hur samarbetar vi framöver för att säkerställa samiskt inflytande och tillvarata samisk kunskap? Vilka samarbetsformer är önskvärda? Vilka frågor är prioriterade?
2) Utvecklingsarbetet Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG) ser ut att gå in i en ny fas. Hur löser vi de utmaningar vi ser på bästa sätt? Hur bygger vi utifrån förutsättningar en akutsjukvård som är jämlik oavsett var man befinner sig?

Båda dessa frågor beskrivs i dokumentet till höger. De bifogade texterna beskriver förslag på lösningar. Förhåll er gärna fritt till förslagen.

Anmälan till Sofia Kling senast 21 juni, se kontaktuppgifter till höger.

Buerie båeteme!

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214