Hälsodag på Frösö Park

Föllinge och Krokoms hälsocentraler bjuder in samer bosatta och/eller verksamma i Krokoms kommun till en heldag med fokus på hälsa. Möt personal från hälsocentralerna på Frösö Park och ta del av föreläsningar.

Datum       Lördag 26 januari 2019

Tid            Klockan 08:45 – 17:00

Plats         Hotel Frösö Park, Cronstads väg 2, 832 56 Frösön

Hela dagen är kostnadsfri inklusive lunch och fika.

Skriv tabellbeskrivning här

Program


08:45

Gemensam fika

09:15

Presentation lär känna din hälsocentral och förebyggande hälsoarbete

09:30

Föreläsning av Laila Daerga "Att leva i två världar - hälsoaspekter bland renskötande samer" och Lars Jacobsson ”Vad kan främja Samers psykiska hälsa?”

12:00

Lunch

13:30

Lär känna din hälsocentral i tre olika rum*

13:30

Föreläsning för vårdpersonalen Piere Bergquist - upplevelse av vården

14:30

Fika

15:00

Lär känna din hälsocentral i tre olika rum*

17:00

Slut

09:00-17:00

Språkbad med olika aktiviteter för barn anordnas under hela dagen med språkarbetare från Krokoms kommun.

* Du får i tre olika rum möta personal från Föllinge och Krokoms hälsocentraler som berättar om vad de kan erbjuda:

 • Sjukgymnastiken om att förebygga arbetsskador
 • Läkare och sjuksköterskor om att förebygga ohälsa
 • Psykosociala enheten om att förebygga psykisk ohälsa

Vårdpersonal från Föllinge och Krokoms hälsocentral finns på plats under hela dagen så du kan prata med dem.

Anmälan Senast 10 januari till: madeleine.omma@regionjh.se eller susanne.thomasson@krokom.se
Glöm ej anmäla hur många barn ni har med.

Välkommen!


Krokom och Föllinge hälsocentraler fokuserar på förebyggande hälsoarbete för den samiska befolkningen

Marja Kristine Oskal, distriktssköterska, Föllinge hälsocentral och Thomas Karlsson verksamhetschef, Krokom och Föllinge hälsocentraler beviljades projektmedel på 185 000 kronor för sin ansökan om förebyggande hälsoarbete.

Tillsammans med representanter för samebyarna Jijnjevaerie, Jovnevaerie samt Njaarke bildades en samarbetsgrupp. Syftet är att genom förebyggande arbete skapa en god kontakt med samer i Föllinge och Krokom och därmed stärka förutsättningarna för en god hälsa hos den samiska befolkningen.

Det innebär:

 • Förebygga arbetsrelaterade besvär
 • Främja psykiskt välbefinnande
 • Ökad kulturkompetens hos primärvårdens personal
 • Utöka samarbetet med SANKS

Vad har gjorts inom projektet?
Kontinuerliga sammankomster med representanterna från samebyarna har lett till följande:

 • Föreläsningar/kulturkompetensutbildning för personal inom hälsocentralerna
 • Hälsocentralernas PSE (Psykosociala enhet) har påbörjat handledning av SANKS
 • Samarbetsmöten med SANKS
 • Studiebesök SANKS med Kulturkompetensutbildning
 • Planering av Hälsodag

Projektgrupp: Marja-Kristine Oskal, distriktssköterska, Piere Bergkvist, representant Jovnevaerie, Monica Fredriksson, psykolog, Marina Nilsson, representant Njaarke, Madeleine Omma, sjukgymnast, Britt Sparrock, representant Jijnjevaerie, Thomas Karlsson, verksamhetschef, Susanne Thomasson, samisk samordnare och Nicklas Olsson, ST läkare.

Erbjudande från Hotel Frösö Park

Efter programmets slut finns möjlighet att själv bekosta middag eller besöka hotellets spaavdelning.

 • Boende i enkelrum 916 kronor (boende, gym, spa och frukost ingår)
 • Boende dubbelrum 1 116 kronor (boende, gym, spa och frukost ingår)
 • Middag 365 kronor (2-rätters)
 • Spa entré (för ej boende) 195 kronor per person
 • Middag plus Spa 560 kronor per person

Det kommer finnas möjlighet att se filmen Sameblod och lyssna till Lene Cecilia som är huvudrollsinnehavare.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214