Region Jämtland Härjedalens program

Här ser du de programpunkter vi hade under Staare 2018:s jubileumsvecka.

Innehållet riktade sig främst till medarbetare i Region Jämtland Härjedalen och medarbetare i kommunerna, men punkterna var även öppna för intresserad allmänhet. De flesta seminarier filmades och kan ses här: Filmade föreläsningar.

Samiska flaggan har ett blått och ett rött fält i botten. Ovanpå ligger en cirkel som är till hälften blå och hälften röd. Genom cirkeln går två lodräta fält. Det ena är grönt och det andra är gult.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214