Program – fredag 9 februari, 2018

Det här hände den dagen:

Skriv tabellbeskrivning här

Om inget annat anges är lokalen Hörsalen på Östersunds sjukhus, ingång 6. Ingen anmälan krävs, men det finns begränsat antal platser. Först till kvarn!

9.00-10.00
Att leva i två världar 

Hälsoaspekter bland renskötande samer. Laila Daerga är forskare och koordinator inom samisk hälsa i Västerbotten. Hon berättar om resultaten från sin avhandling.

10.00-15.00
Guidad visning:
12.30-13.00
Det som är nu.
Dïhte mij daelie

Konst och slöjd med ursprung Saepmie. Verk ur Region Jämtland Härjedalens konstsamling. Primusrummet, Regionens hus, Kyrkgatan 12, Östersund. Obs: Begränsat antal platser på guidade visningen, först på plats!

10.15-10.45

Hälsofrämjande arbete bland samer i Krokoms kommun. Distriktssköterskan Marja Kristine Oskal berättar om arbetet vid Föllinge hälsocentral. 

10.45-11.15

Haldi – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige

Christina Storm Mienna och Per Axelsson, forskare vid Vaartoe, berättar om ett nytt forskningsprojekt.

11.30-12.00  Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG)

Marie Nordgren, narkossjuksköterska på centraloperation, berättar om Akutsjukvård i extrem glesbygd – en modell för akutsjukvård i väglöst land.

12.00-17.00
Saepmie – språket och litteraturen


Lokal: Studioscenen på Storsjöteatern, Östersund.


Detaljerat program: Saepmie – språket och litteraturen


Arrangör: Gaaltije, Regional biblioteksverksamhet inom Region Jämtland Härjedalen, Bágo čálliid searvi (samisk skribent- och skrivarförening) och Åre kommun

13.00-13.30

Samarbete och utveckling i Funäsdalen

Disktriktsläkaren Magnus Dyborn och socionom Petra Henriksson berättar om hur man i Funäsdalen arbetar för att förbättra vården av samiska patienter med psykisk ohälsa

13.00-15.00 Workshop Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG)

Lokal: Musslan, Östersunds sjukhus (ingång 6).


En central del av AXG är att utbilda renskötare – och övriga som har sin arbetsplats i väglöst land – i första hjälpen enligt ABCDE, anpassat till att fungera i väglöst land. Under workshopen får deltagarna möjlighet att prova olika praktiska moment från utbildningen.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214