Saepmie – språket och litteraturen

Arrangör: Gaaltije, Regional biblioteksverksamhet inom Region Jämtland Härjedalen, Bágo čálliid searvi (samisk skribent- och skrivarförening) och Åre kommun.

Skriv tabellbeskrivning här

Fredag 9/2, 2018. Plats: Studioscenen på Storsjöteatern, Östersund. 
Fri entré. Fika kan köpas på plats

12.00-12.45
Min väg till språket och det egna författarskapet

Vi möter Madeleine Renhuvud från Mittådalens sameby. Madeleine har skrivit barnboken Miesie Mavve/Renkalven Mavve. Hon är också konstnär, föreläsare, skribent och lärare i sydsamiska. 2017 fick hon Region Jämtland-Härjedalens samiska stipendium för sitt arbete med att sprida det sydsamiska kulturarvet

13.00-13.45
Joejkesth amma! Den samiska kulturskatten och hur den förmedlats via jojken, språket och litteraturen

Johan Sandberg McGuinne, Liksjuon Sámien Seäbrrie och Lycksele Kommun, berättar och jojkar med fokus på hur den samiska litterära kulturskatten har förmedlats och fortsätter att förmedlas i det samiska samhället. En spännande resa genom den samiska berättartraditionen.

14.00-14.45
Varför är det sådana skillnader mellan de olika staterna inom Sápmi när det gäller den samiska skönlitteraturens ställning?

Anne Wuolab, Bágo čálliid searvi (samisk skribent- och skrivarförening), om Sveriges Författarförbunds strategi kring den samiska skönlitteraturen och om att gå från ord till handling. Hur kan det skapas bättre möjligheter för det skrivna ordet på de samiska språken?

15.00-15.45
Rätten till språket

Två generationer sydsamer, Eva och Teresa Forsgren, samtalar om hur de kan ta tillbaka sitt hjärtas språk. Eva Forsgren växte upp i Jämtland och hennes samiska rötter finns i Jovnevaerie sameby i Offerdal. Dottern Teresa, som är uppvuxen i Uppsala, har läst sydsamiska sedan mellanstadiet. Hon har även bott i Northern Territory i Australien och fick då nära kontakt med aboriginsamhället där.

16.00-16.45
Samisk litteratur på våra bibliotek – hur kan biblioteken och de samiska samordnarna samarbeta för att skapa så bra förhållanden som möjligt?

Vi möter exempel från Åre kommun med bibliotekschefen Kerstin Örbo och den samiska samordnaren Annica Löfgren. Dessutom ett samtal om urfolk världen över och rätten till litteratur och språk, med Elisabet Rundqvist, Kungliga Biblioteket och IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).

Ladda ner programmet som pdf
PDF