Program – torsdag 8 februari, 2018

Det här hände den dagen:

Skriv tabellbeskrivning här

Om inget annat anges är lokalen Hörsalen på Östersunds sjukhus, ingång 6.

Ingen anmälan krävs, men det finns begränsat antal platser. Först till kvarn!

9.00-10.00

Kunskapsöversikt om rasism mot samer

Lokal: Musslan


Under 2018 ska Tobias Poggats kartlägga rasismen mot samer på uppdrag av Sametinget. Han kommer till Staare för att berätta om proejktet, samt lyssna till tankar och reflektioner kring det arbete han ska göra. Tobias Poggats är utbildad journalist.


9.00-9.30
Mjukt smeker molnets rand

Rose-Marie Huuva läser ur sin bok och samtalar med publiken.


I boken skriver jag om Alkoholism Droger Död.
Självmorden när våra unga inte orkar längre
vi ser inte vad ett leende kan dölja.
Ensam på snöskotern med alla tankar.
Don ealat du luođis
I din jojk lever du.

9.30-10.00
Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning

Kia Flykt, länskoordinator för samisk hälsa, berättar om sin projektrapport.

10.00-15.00
Guidad visning:
12.30-13.00
Det som är nu.
Dïhte mij daelie

Konst och slöjd med ursprung Saepmie. Verk ur Region Jämtland Härjedalens konstsamling. Primusrummet, Regionens hus, Kyrkgatan 12, Östersund. Obs: Begränsat antal platser på guidade visningen, först på plats!

10.15-11.15
När kränkningar går i arv

Anne Silviken, psykolog och forskare, berättar om erfarenheter från att arbeta med patienter där kränkningar har gått i arv.

11.15-12.00
Samiskt MHFA och länets suicidpreventiva arbete

MHFA är en första hjälpen-utbildning som rör vår psykiska hälsa. Under 2018 kommer MHFA att erbjudas samer i länet. Satsningen är en del av länets suicidpreventiva handlingsplan. 

13.00-14.00
Att mista sina bröder i självmord

Simon Issát Marainen är samisk artist och renskötare som inom loppet av nio månader under 2014 miste sina båda yngre bröder i självmord. En personlig berättelse från smärtsam och obegriplig sorg till att kunna resa sig och tro på en ljus framtid.

14.15-15.30
Workshop om ärvda kränkningar

Lokal: Musslan, Östersunds sjukhus (ingång 6).


Leds av Elisabeth Gerhardsen, psykolog, och Anne Silviken, psykolog och forskare. 


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214