Läkemedelsstämma för sjuksköterskor

Är du sjuksköterska i Jämtlands län erbjuds du här ett ypperligt tillfälle till kunskapspåfyllnad inom läkemedelsområdet. Läkemedelskommittén i Region Jämtland Härjedalen inbjuder alla sjuksköterskor i såväl slutenvård som primärvård och hemsjukvård till den årliga läkemedelsstämman.

Du kan välja att gå onsdag 16/10 kl. 8-16.15 eller torsdag 17/10, kl. 8-16.15.

Samma program båda dagarna.

Plats: Hörsalen, Östersunds sjukhus

Inregistrering från 07.45.
Fika ingår. Lunch kan intas i Kajutan till självkostnadspris.

Utbildningsdagen är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig härPDF. Sista anmälningsdag 14/10.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214