Hotell Clarion, Östersund 6 februari 2020

Vattenforum Jämtlands län

  • Vad kommer den pågående klimatförändringen att innebära för våra vatten?
  • Hur planerar vi framtidens vattenanvändning?
  • Hur kan vi nyttja våra vatten ännu bättre och hållbart för att skapa jobb i vårt län?
  • Hur kan vi samarbeta kring dessa viktiga frågor? Vi har ett förslag som vi vill prata med er om!

Vik därför torsdagen 6 februari kl 10.00-16.00 redan nu för dessa viktiga frågor.

Inbjudan med program kommer inom kort.

Välkomna!

Logotyper för Länsstyrelsen i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen.
1 av 1 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214