Läget inom hälso- och sjukvården vecka 26

Den stora semesterperioden har startat och från och med denna vecka kommer uppdatering om läget i hälso- och sjukvården en gång i veckan.

Under sommaren hålls sommarledning inom hälso- och sjukvården på onsdagar. Mötena syftar till att sammanställa en lägesbild och ta fram samverkansbehov. Samma dag genomförs även ett samverkansmöte med länets kommuner. Där hanteras frågor som till exempel hur hemtagning av patienter fungerar.

Situationen inom hälso- och sjukvården är inte optimal och planeringsarbetet, som pågått under lång tid, har hela tiden präglats av att få ihop scheman samtidigt som bemanningen inte är tillräcklig. Några orsaker till situationen är låg bemanning, för låg andel svar från hyrbolagen enligt det nya nationella avtalet, regeln om 11 timmars dygnsvila samt den pågående konflikten med Vårdförbundet.

Nuläget inom hälso- och sjukvården

Tiden runt midsommarhelgen brukar vara intensiv och det var den även i år då det var en ansträngd situation, främst på Östersunds sjukhus. Akutmottagningen fick en hög belastning från midsommar men bemanningen var då och är fortsatt den här veckan, stabil.

De flesta områden som är en del av det akuta omhändertagandet på Östersunds sjukhus har fått en ansträngd start på sommaren. Några har ett högt inflöde av patienter vilket bland annat gjort att extra vårdplatser tillfälligt fått öppnas upp inom ortopedi, kirurgi och medicin. Inflödet har lugnat sig något under mitten av vecka 26 men läget bedöms fortfarande vara ansträngt.

På psykiatrin är läget särskild ansträngt vilket kommer påverka patienter och arbete en tid framöver.

Läget inom primärvården är stabilt även om det på några ställen rapporteras högre belastning, till exempel i Åre under midsommarhelgen.

Text: Thomas Jarnehill

0 av 0 gillar detta