När tog du cellprov senast?

Den 14-18 maj är det Cellprovsveckan i Region Jämtland Härjedalen. Veckan arrangeras för att uppmärksamma vikten av att ta cellprov regelbundet, det vill säga varje gång man får en kallelse.

Upptäck cellförändringar i tid. Cellförändringar i livmoderhalsen känns inte men kan utvecklas till cancer om de inte upptäcks i tid. I Region Jämtland Härjedalen får alla kvinnor i åldrarna 23-50 inbjudan vart tredje år, och kvinnor i åldrarna 50-64 blir inbjudna vart femte år.

I Sverige har sjukdomen minskat kraftigt tack vare att så många kvinnor deltar i cellprovskontroller. Ändå får ca 550 kvinnor i landet livmoderhalscancer varje år. En kvinna dör i sjukdomen var tredje dag! De flesta av dem som får livmoderhalscancer har inte tagit cellprov regelbundet.

Vill du veta när du tog cellprov senast? Ring 090-785 91 32 och få svar.

Läs mer om gynekologiskt cellprov och livmoderhalscancer här på
1177.se eller cellprov.se.

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se