Välj den hälsocentral som passar dig bäst

Med start 2010 infördes enligt lag ett valfrihetssystem i primärvården i hela landet. Syftet är att öka patienternas valfrihet och underlätta för nya vårdgivare att etablera sig i primärvården med offentlig ersättning, när de klarar de krav som regionerna och landstingen ställer.

I Jämtland Härjedalen heter valfrihetssystemet Hälsoval Region Jämtland Härjedalen. Du kan välja och byta hälsocentral när du vill. Region Jämtland Härjedalen ställer samma krav på alla hälsocentraler oavsett om de drivs i regionens regi eller av privata vårdgivare. Hälsocentralerna får, inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen och regionens krav, frihet att utforma sitt vårdutbud för att på bästa sätt möta behovet hos de medborgare som valt dem.

Dina önskemål väger tungt

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen ger dig större inflytande över vården. Dina önskemål och behov kan komma att påverka utbudet som din hälsocentral erbjuder. Om du av någon anledning inte är nöjd med din hälsocentral kan du enkelt byta.

Så fungerar valet

  • Du har rätt att välja vilken hälsocentral du vill tillhöra.
  • Du gör ditt val genom att logga in på 1177.se och använda tjänsten Välj/ändra hälsoval. Ditt val slår igenom i realtid.
  • Du kan också skriva ut och fylla i denna blankett för att byta hälsocentral. Den skickar eller lämnar du sedan till den hälsocentral du valt. Du registreras på den nya hälsocentralen så snart de fått din blankett.
  • Du kan göra ditt hälsoval med hjälp av ombud.
  • Gör du inget aktivt val placeras du på den hälsocentral som i de flesta fall ligger närmast ditt hem. På 1177.se kan du logga in och se vilken hälsocentral du tillhör.
  • Om du väljer en hälsocentral långt ifrån din bostad kan du inte räkna med att få hembesök eller ersättning för resor.

Barn och ungdomar

Nyfödda registreras automatiskt till den hälsocentral som bostadsadressen är kopplad till. Vill vårdnadshavarna ha ett annat alternativ går det bra att göra ett val för barnets räkning. Barn behöver inte tillhöra samma vårdcentral som sina föräldrar. Vid gemensam vårdnad ska båda föräldrarna skriva under valet. Den som fyllt 18 år får själv välja hälsocentral.

Vid flytt till eller inom regionen

Om du flyttar inom Jämtland Härjedalen och tidigare gjort ett aktivt val behåller du din hälsocentral till du eventuellt väljer att göra ett nytt val. Om du flyttar inom Jämtland Härjedalen eller har flyttat hit och inte gör ett aktivt val, placeras du på den hälsocentral som är kopplad till din adress. Nyinflyttade och de som flyttar inom regionen får ett brev från regionens hälsovalskansli med information om möjligheten att välja hälsocentral.

Om du blir akut sjuk

  • Vid akut sjukdom har du rätt att söka vård där du befinner dig.
  • När du blir sjuk på dagtid ska du i första hand vända dig till den hälsocentral du tillhör, men alla hälsocentraler måste ta emot dig.
  • Du kan även kontakta Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 eller ringa 112 dygnet runt.

Läs mer om Hälsoval Region Jämtland Härjedalen här.

Text: Anton Säwström

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214