tre kvinnor står i ett vårdrum på en hälsocentral

Linda Jonsson, distriktssköterska, Märit Viklund, enhetschef, och Anneli Larsson, distrikts- och diabetessköterska i ett av två rum som används för den nystartade lättakutverksamheten på Torvalla hälsocentral. Foto: Sara Rönnberg

Fler fysiska möten på Östersunds första lättakut

Mindre väntan, bättre tillgänglighet och fler fysiska möten. Torvalla hälsocentral är först ut i Östersund med att öppna en lättakut. Nu är det lättare för patienter att snabbt komma in och få hjälp.

– Man vill ju klämma och känna på dem! säger Linda Jonsson, distriktssköterska på Torvalla hälsocentral och skrattar.

– Det är ju viktigt. Det är en helt annan sak att få titta på en människa jämfört med att prata med varandra i telefon. Det är en sak i luren, en person kanske säger: ”äh, det är inte så farligt” – men så kan det vara allvarligt, fortsätter hon.

Torvalla är den senaste av regionens hälsocentraler att öppna en lättakut, det vill säga en öppen mottagningen dit den som har behov av vård kan vända sig utan att boka en tid. Det räcker att komma in till hälsocentralen under lättakutens öppettider.

Tidigare var patienter hänvisade till att först ringa hälsocentralen under dess telefontider. Och det är detta som Linda Jonsson jämför med.

– Nu får man en medicinsk bedömning på plats. Här handlar det om att träffa personerna och göra en sortering – vem som ska till en doktor och vem som inte behöver någon akut hjälp här och nu, säger Linda.

Mindre tid i telefonkö

Till lättakuten kan den vända sig som till exempel har en akut infektion, sår- eller fallskador, varit med om en olycka, fått en allergisk reaktion eller har andningsbesvär.

Att personer kan komma in till lättakuten i stället för att ringa in och beskriva sina besvär har redan lett till bättre telefontillgänglighet på hälsocentralen, dels för att något färre ringer, dels för att samtalen går fortare när man kan be personen komma in i stället.

I Torvalla har lättakuten i nuläget öppet mellan klockan 9 och 11 måndag till fredag, tider som man dock inom kort räknar med att kunna utöka. Antalet patienter varierar något, hittills har man som mest tagit emot 22 patienter på den tiden. Att hinna med runt 14-15 patienter per dag är inte ovanligt. Och reaktionerna bland de som kommer dit har varit positiva.

– De blir lite förvånade och säger oj, får jag komma hit, det var ju jättebra! säger Linda Jonsson.

"Det är en helt annan sak att få titta på en människa jämfört med att prata med varandra i telefon," säger distriktssköterskan Linda Jonsson. Foto: Sara Rönnberg

Slut på spring i onödan

Inför öppnandet av lättakuten gjordes en så kallad flödesanalys på hälsocentralen – man tittade på hur en patient togs om hand när den kontaktade eller kom till hälsocentralen. Man tittade även på hur personalen arbetade.

– Det var spännande att få se hur mycket vi sprang runt, berättar enhetschef Märit Viklund.

– Både personalen men även patienterna, hur vi styrde runt med dem. Det var vi inte riktigt medvetna om. Och det var egentligen bara för att vi alltid gjort på det sättet, fortsätter hon.

Tidigare hade hälsocentralen en öppen distriktssköterskemottagning dit många som även hade behov av att träffa en läkare vände sig – och läkarna var i sin tur redan uppbokade med patienter som ringt in och blivit bokade på deras jourtider. Något som ledde till en massa spring, förklarar Linda Jonsson:

– Det blev mycket att knacka dörr, säga ”ursäkta kan du titta på en patient” – det gick mycket tid som egentligen inte fanns och blev mycket onödigt spring och många lappar. Nu är det ett bättre flöde.

Allt på en gång

Lättakuten är varje dag bemannad med en läkare, en distriktssköterska och en undersköterska. Utöver det finns en akutsköterska till vilken man kan slussa patienter som inte behöver träffa en läkare men ändå behöver tid för en konsultation eller att prata lite närmare om sina besvär.

– Tanken är att kunna göra det mesta när patienten ändå är här i stället för att vi ska behöva boka en ny tid. Man ska inte behöva gå hem och komma hit igen, förklarar Märit Viklund.

På den öppna mottagningen arbetar man efter RETTS-systemet, ett standardiserat bedömningsverktyg som bland annat används på sjukhusets akutmottagning. Man använder också den så kallade akutliggaren, en del i journalsystemet Cosmic. Allt om patienten registreras direkt i akutliggaren, vilket enligt Märit Viklund gjort arbetet smidigt.

– Allt blir dokumenterat på en gång – och läkaren kan till exempel sitta på sitt rum och se att det kommer in en prioriterad patient som den måste komma ut till, säger hon.

Akutliggaren används även på övriga lättakuter i regionen och Linda Jonsson hoppas på att det kan ge en vidare utveckling av hur den används i primärvården.

– Det vi ser som jag hoppas kan utarbetas bättre är besöksorsakerna i systemet – de är mer anpassade för akutvård än för primärvård. Det finns inte alla besöksorsaker som vi kanske ser, som halsont och liknande. Men det blir en utveckling, ju fler som gör det här, desto bättre blir det, säger hon.

kollage med porträtt på två kvinnor

Linda Jonsson och Märit Viklund. Foto: Sara Rönnberg

Bättre arbetsmiljö

Förutom att patienterna ska ha bättre tillgängligheten till hälsocentralen såväl genom att komma in fysiskt som via telefon – vilket varit huvudsyftet med att öppna lättakuten – så har den också bidragit till en bättre arbetsmiljö, framför allt för distriktssköterskorna.

– Ibland har man suttit hela dagen och bara pratat i telefon. Det är ingen som tyckt det varit riktigt bra, inte patienter heller. Man behöver ju samtidigt ha tillgänglighet på telefon men för att boka planerade tider i huvudsak, säger Märit Viklund och lägger till:

– Vi behöver vara tillgängliga för invånarna. Vi vill att folk ska komma hit.

"En fråga om tillgänglighet och service"

Senare i april kommer övriga hälsocentraler i Östersund också att öppna lättakuter. Därefter följer Strömsunds hälsocentral som öppnar sin i början av maj. I och med det kommer de flesta hälsocentralerna i Region Jämtland Härjedalen att ha någon form av lättakut eller öppen mottagning. Allt för att primärvården ska kunna tillgodose behov av vård samma dag, förklarar regionens primärvårdschef Anna Granevärn:

– För de flesta görs det genom öppen mottagning eller lättakut, eventuellt i kombination med bokningsbara akuttider. Några hälsocentraler har enbart bokningsbara akuttider men ska se till att det är tillräckligt med tider så att alla som behöver kan få komma samma dag, säger hon och fortsätter:

­– Jag ser det som en fråga både om tillgänglighet och service till befolkningen att kunna få hjälp av sjukvården utan att behöva sitta fast i telefonen först.

Text & Foto: Sara Rönnberg

Lättakuter i Region Jämtland Härjedalen

Lättakut finns förutom i Torvalla även i Sveg sedan november 2016, i Bräcke, Kälarne, Hammarstrand och Brunflo sedan 2017, i full skala i Svenstavik sedan februari i år. Även Hallens hälsocentral har samma arbetssätt men inte hela lättakutkonceptet.

I Funäsdalen, Åre och Myrviken finns sedan längre tillbaka så kallade öppna mottagningar som fungerar på samma sätt.

Övriga hälsocentraler i Östersund ska öppna lättakuter 16-17 april.

Strömsunds hälsocentral öppnar sin i början av maj.

2 av 2 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)