Skrivtävling för unga

Vi söker noveller och dikter från dig som är mellan 12-19 år. Temat är fritt. Skriv om dig själv eller om någon annan, skriv om något verkligt eller något ur din fantasi.

En jury kommer att utse en vinnare samt andra och tredje pris i varje kommun. Du kan vinna bokpriser, träff med en professionell författare eller en digital publicering av din text.

Om tävlingen

Temat är fritt. Texten ska vara max 10 A4 sidor (12 pkt, 1.5 pkt radavstånd). Texten ska vara opublicerad.

För att delta ska du vara bosatt i Jämtland Härjedalen och vara mellan 12-19 år.

Vi vill ha ditt bidrag senast den 30 augusti.

Tävlingsjuryn består av Theres K Agdler (författare), Daniel Edfeldt (författare) och Catarina Lundström (regional biblioteksutvecklare).

Skicka in ditt bidrag

Spara texten i formatet Word. Filen ska döpas med ditt namn och textens titel. I dokumentet ska du ange namn, ålder, adress och kommun där du är bosatt, telefon och mejladress samt textens titel. Döp mejlet till textens titel.

Mejla ditt bidrag till: litteraturenjamtlandharjedalen@gmail.com

Frågor

Om du har frågor om tävlingen skicka ett mejl till: litteraturenjamtlandharjedalen@gmail.com

Läs mer på Biblioteksverksamhetens webbsida

1 av 5 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)